အခု တင္ဆက္မယ့္ အစီအစဥ္ကေတာ့ အသြင္ကူးေျပာင္းစ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ စုစည္းတင္ျပေပးမယ့္ စီးပြားေရး သတင္းအစီအစဥ္ပဲဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Category:

Business News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*