အပတ္စဥ္ စီးပြားေရးသတင္း (၂)

အခု တင္ဆက္ေပးသြားမယ့္ သတင္းေတြထဲမွာေတာ့ တရားမ၀င္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကိစၥကို ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းမလဲ၊ ဒီလို တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈေတြ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ေနရသလဲ ဆိုတဲ့ သတင္း၊ PWC လုိ႔ေခၚတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီႀကီး ျမန္မာျပည္တြင္း ၀င္ေရာက္လာတဲ့သတင္း၊ ထိုင္းႏုိင္ငံက ကာစီကြန္ဘဏ္ႀကီးဟာ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ ရံုးခြဲ ဖြင့္လွစ္လုိက္တဲ့ သတင္းေတြအပါအ၀င္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းေတြကုိ တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

Category:

Business News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*