အပတ္စဥ္ စီးပြားေရးသတင္း (၆)

ဒီ တပတ္အတြက္ တင္ဆက္ေပးသြားမယ့္ သတင္းေတြထဲမွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေၾကြးရွင္ႏုိင္ငံေတြဟာ အေၾကြးေတြ ေလွ်ာ့ေပးေတာ့မယ္ဆိုတဲ့သတင္း၊ ကမၻာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းစုအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အတိုးႏႈန္းမဲ့ေခ်းေငြေတြနဲ႔ အကူအညီေတြ ေပးသြားေတာ့မယ့္သတင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကမာၻလွည့္ခရီးသည္၀င္ေရာက္မႈတိုးလာၿပီးေနာက္ ဘယ္လိုျပႆနာေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီလဲ ..စတဲ့ သတင္းေတြအပါအ၀င္ တျခား စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သတင္းေတြကုိလည္း တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

Category:

Business News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*