အပတ္စဥ္ စီးပြားေရးသတင္း (၉)

ဒီတပတ္အတြက္ တင္ဆက္ေပးသြားမယ့္ သတင္းေတြထဲမွာေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေပၚက တကၠစီ အငွားယဥ္မ်ားလာၿပီးတဲ့ေနာက္ ဘာေတြျဖစ္လာေနၿပီလဲ၊….. အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းေတြအတြင္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈ ၀င္လာရင္ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲ၊….. တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရး အားေကာင္းလာမယ့္အခ်ိန္အတြက္ မိုဘိုင္း ဟန္းဆက္ ေစ်းကြက္အေၾကာင္း .. စတဲ့ သတင္းေတြကုိ တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးရ စီးပြားေရးသတင္းေတြကုိလည္း တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။

Category:

Business News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*